Az alábbiakban közreadjuk az általunk kialakított prófétai látást és hitvallást.

Látás:

 

Felismerni a prófétai ajándékot, felépíteni a prófétálás és a prófétai szolgálat tekintélyét, hiteles és szabályszerű működését.

 

Hitvallás:

 

 

  1. Hisszük, hogy a prófétálás, a prófétálás ajándéka és a prófétai elhívás nem szűnt meg, a Szent Szellem adja úgy, ahogy akarja.

 

  1. Hisszük, hogy minden újjászületett, Szent Szellembe bemerített keresztyén prófétálhat (I. Kor 14:31)

 

  1. Hisszük, hogy a Biblia Isten szava, kijelentése, életünk zsinórmértéke, nem fogadunk el semmilyen kijelentést, szolgálatot, megnyilvánulást, ami ellenkezik a Biblia tanításával.

 

  1. A prófétálás célja: a bátorítás, építés, vigasztalás (I. Kor 14:3)

 

  1. A prófécia nagyon fontos megerősítés, bátorítás, figyelmeztetés szerepét töltheti be, de nem hiszünk abban, hogy egy prófécia, mástól származó kijelentés, önmagában dönthet helyettünk, életünk legfontosabb kérdéseiben (pl. házasság, költözés, munkahely, stb.), mindenki saját maga felel az életéért.

 

  1. Hiszünk abban, hogy a prófécia forrása Jézus Krisztus. A próféciának Őrá kell mutatnia, Jézust emeli fel, Ő van a középpontjában. „Mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság szelleme. (Jelenések 19:10)

 

  1. Igei látásunk szerint minden próféciát meg kell vizsgálni. Személyes próféciák megvizsgálása elsősorban az érintett személy felelőssége, közösségnek szóló kijelentések megvizsgálása az aktuális vezetők felelőssége.

 

  1. Szükségesnek tartjuk, hogy a prófétai elhívású emberek, legyenek, egy helyi gyülekezet tagjai, ahol alárendelik magukat a gyülekezet vezetőinek.

 

  1. Hisszük, hogy a Krisztus teste, az Egyház, az öt szolgálati ajándék (apostol, próféta,evangélista,pásztor,tanító) hatékony helyreállításával és együttműködésével épülhet fel (Efézus 4:11-12)

 

 

Támogatók:

 

Lakatos Péter, Jóföldi Szabolcs, Mikes Attila,Paul Henderson, Perjesi István,Szilágyi Zsolt